Privacybeleid

Lee Hecht Harrison Nederland B.V. (“LHH”, “wij" of "ons") zet zich in om uw privacy te beschermen en respecteren.

Dit Beleid (samen met andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u lhh.com/be (de “Website”) bezoekt. Dit Beleid beschrijft ook de inzet van onze dochteronderneming in de Verenigde Staten, Lee Hecht Harrison LLC, voor de naleving van de EU-VS- en Zwitsers-VS-privacyschildprincipes zoals hieronder beschreven. Voor meer informatie over het privacyschild, en om onze privacyschildprincipes te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov 

Persoonsgegevens die we mogelijk over u verzamelen We verzamelen persoonlijke informatie over uw bezoeken aan de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, dataverkeer, locatiedata, weblogs, inhoud van enquêtes en contactformulieren en overige communicatiedata en de hulpmiddelen die u opent. Doordat we deze persoonlijke informatie verzamelen, wordt uw bezoek aan de Website makkelijker in de toekomst, aangezien we Inhoud kunnen suggereren die relevant is voor u, op basis van de locatie waarvan u de Website opent. We verzamelen alle informatie die u ons geeft wanneer u gebruik maakt van onze contactformulieren (bijvoorbeeld "Contact opnemen met ons" of "Inschrijven voor onze nieuwsbrief". Het is geen contractuele of statutaire verplichting om ons uw persoonlijke informatie te verstrekken via onze contactformulieren; maar merk op dat velden aangeduid met een asterisk (*) verplichte velden zijn omdat we deze informatie nodig hebben om te voldoen aan uw verzoek of hierop te reageren. De overige informatie of persoonlijke informatie die u met ons deelt tijdens het invullen van onze contactformulieren gebeurt geheel volgens uw eigen goeddunken. Wanneer u contact opneemt met ons, houden we een verslag bij van die correspondentie. We gebruiken uw persoonlijke informatie om u direct marketing via e-mail te sturen wanneer u deze optie heeft gekozen op het desbetreffende contactformulier. U kunt er steeds voor kiezen om deze toekomstige marketingcommunicatie niet meer te ontvangen. We kunnen ook cookies opslaan zoals in meer detail beschreven in ons cookiebeleid Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken Uw persoonsgegevens zullen door ons worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden: 

om de Inhoud en hulpmiddelen zo goed mogelijk op uw voorkeuren af te stemmen. om uw verzoek of vragen te beantwoorden wanneer u contact opneemt met ons. om u overige informatie te sturen - zoals LHH toekomstige evenementen of nieuwsbrieven - die u mogelijk interesseren. om ons te helpen Inhoud te creëren, publiceren en verbeteren die het meest relevant is voor u. om zeker te stellen dat de Inhoud die wordt geleverd via de Website op de meest effectieve manier wordt voorgesteld voor u en uw apparaat. om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze Website wanneer u daarvoor kiest. om de Website en systemen nog beter te ontwikkelen en verbeteren zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn.  Ons gebruik van uw gegevens zoals hierboven beschreven is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming omdat:  

noodzakelijk is voor onze legitieme belangen voor het uitvoeren van de doelstellingen zoals bovenstaand beschreven, en dergelijke belangen in elk geval niet worden opgeheven door uw privacybelangen;  in sommige gevallen noodzakelijk is om onze wettelijke of regelgevende verantwoordelijkheden na te leven, zoals bekendmakingen aan autoriteiten, regelgevers of overheidsinstanties; of  in sommige gevallen noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak die wordt uitgevoerd in het publieke belang en, wanneer we speciale categorieën van persoonsgegevens gebruiken, het noodzakelijk is om deze vast te leggen. het uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims of wanneer de verwerking verband houdt met persoonlijke informatie die duidelijk aanwezig is in het publieke domein; in beperkte omstandigheden wordt verwerkt met uw toestemming die we soms van u verkrijgen, zoals wanneer u ervoor kiest om marketingcommunicatie en nieuws te ontvangen via e-mail.  We [nemen geen] geautomatiseerde beslissingen uitsluitend op basis van automatische verwerking, inclusief profilering, wat juridische implicaties teweegbrengt voor u of aanzienlijke impact heeft op u.

 

De termijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens hangen af van het respectievelijke doel waarvoor de data worden verwerkt en het respectievelijke hulpmiddel waarin de persoonsgegevens worden verwerkt. Onder dit Beleid kunnen we de uiteenlopende bewaartermijnen niet beschrijven in een redelijk te begrijpen overzicht. De criteria die worden gebruikt om de toepasselijke bewaartermijn vast te leggen, zijn dat we de persoonsgegevens zoals beschreven in dit Beleid zullen bewaren net zo lang als (i) noodzakelijk is voor het respectievelijke doel, (ii) noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze zakelijke relatie met u, (iii) u ermee heeft ingestemd, en/of (iv) vereist door de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. 

Delen met derden

Om ons gebruik van uw informatie zo efficiënt mogelijk te maken en om u te voorzien van de inhoud en/of hulpmiddelen verstrekken wij uw gegevens aan derden. Dit gebeurt echter alleen onder de volgende omstandigheden:  

Aan leveranciers, aannemers en agenten: van tijd tot tijd kunnen we andere bedrijven en individuen inschakelen of inhuren om in onze naam bepaalde werkzaamheden te verrichten. Voorbeelden zijn de organisatie en/of het onderhoud van de Website-inhoud, het voorzien van bepaalde functies op de Website of het verstrekken van marketingdiensten. In sommige landen nemen we derden in dienst om in onze naam te handelen volgens een licentie-overeenkomst en indien uw informatieverzoek van toepassing is op diensten of functies die zij uitvoeren, verstrekken wij dergelijke persoonlijke informatie als zij nodig achten om uw verzoek uit te voeren.  Zulke partijen krijgen alleen toegang tot uw persoonlijke informatie in zoverre ze dat nodig hebben om die werkzaamheden te verrichten, en ze krijgen geen toestemming om dergelijke persoonlijke informatie voor andere doeleinden te gebruiken. Deze ontvangers zullen onderworpen worden aan contractuele vertrouwelijke verplichtingen.  Aan andere entiteiten die tot de Adecco Group behoren, inclusief onze LHH filialen (d.w.z. alle bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks worden beheerd door Adecco), inclusief hun leveranciers, aannemers en agenten, die mogelijk betrokken zijn bij het voorzien van de Website of de inhoud ervan, zodat we u beter van dienst kunnen zijn, of gewoon om uw vragen te beantwoorden (bijv. wanneer u onze contactformulieren gebruikt). Hier is een lijst met LHH-bedrijven opgenomen https://www.lhh.com/office-locator en een lijst met Adecco Group-bedrijven vindt u hier https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/  Wij delen uw data met de overheid, politie, regelgevers of wetshandhavingsinstanties wanneer wij menen dat wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om dit te doen, of wanneer het verstandig zou zijn om dit te doen.

IP-adressen en cookies

We verzamelen informatie over uw computer, inclusief (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische data over surfgedrag en -patronen van onze gebruikers die u of enig ander persoon niet identificeren.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik inwinnen door middel van een cookiebestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen. Cookies helpen ons om de Website te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde inhoud te leveren. Meer meer informatie over ons gebruik van cookies op de Website vindt u in ons Cookiebeleid.

Wanneer uw computer wordt gedeeld met anderen, raden we aan dat u de optie 'onthoud mijn gegevens' niet selecteert wanneer die optie wordt aangeboden door de Website.

Waar worden uw Persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt?

Zoals uitgelegd in de bovenstaande paragraaf "Delen met derden", delen we uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

Externe leveranciers, aannemers of agenten: wanneer we een externe leverancier, aannemer of agent gebruiken, blijven wij toezicht houden op uw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemaatregelen om zeker te stellen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Overige bedrijven in de Adecco Group, inclusief onze LHH-partners: we hebben groepsoverkoepelende regelingen getroffen om zeker te stellen dat uw persoonsgegevens verder voldoende beschermd worden. We streven ernaar alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen te nemen om zeker te stellen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit Beleid worden verwerkt.

Geven wij uw gegevens door naar locaties buiten de Europese Unie? 

Uw persoonsgegevens kunnen in een of meer andere landen, binnen of buiten de Europese Unie worden gebracht en verwerkt. Wij brengen uw data uitsluitend buiten de EU naar landen waarvan de Europese Commissie gelooft dat deze een voldoende beschermingsniveau bieden voor u, of waar wij en onze filialen gepaste veiligheidsmaatregelen hebben ingevoerd om de privacy van uw informatie te bewaren. Tot deze landen behoren ook de Verenigde Staten.

E.U.-V.S. en Zwitsers-V.S. Privacyschild

Zoals bovenstaand aangegeven, onze dochteronderneming in de Verenigde Staten, Lee Hecht Harrison LLC, met zetel in: c/o Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, VS, voldoet aan de E.U.-U.S. kader voor pricacyschild en het Amerikaans-Zwitsers kader voor het privacyschild zoals opgesteld door het Amerikaanse Department of Commerce aangaande het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke informatie die respectievelijk is overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Lee Hecht Harrison heeft het Department of Commerce verzekerd dat het de principes van het privacyschild zal naleven. Voor meer informatie over het privacyschild, en om onze certificeringspagina te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/.

Lee Hecht Harrison verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die deze ontvangt onder het Privacyschild en de daaropvolgende overdracht naar derde partijen die in zijn naam handelen. Lee Hecht Harrison voldoet aan het Privacyschild voor alle verdere overdracht van persoonsgegevens uit de EU, inclusief de aansprakelijkheidsvoorzieningen inzake het doorsturen van persoonsgegevens. Voor wat betreft persoonsgegevens die worden ontvangen of overgedragen ingevolge het Privacyschild, wordt Lee Hecht Harrison onderworpen aan de regelgevingen en bekrachtiging van de VS Federale Handelscommissie. In het geval dat de persoonsgegevens van Zwitserse of EU-ingezetenen die conform het EU-VS of Amerikaans-Zwitsers privacyschild zijn verzameld, met derden worden gedeeld, blijven wij aansprakelijk voor de handelingen van die derde partijen voor wat betreft hun verwerking van persoonsgegevens.

Conform de principes van het Privacyschildprincipesm Lee Hecht Harrison verbindt zich tot het oplossen van klachten over uw privacy en de wijze waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Ingezetenen van de Europese Unie of Zwitserland die vragen of klachten hebben over dit Privacybeleid, dienen eerst contact op te nemen met ons, via: privacy@LHH.com

LHH verplicht zich er verder toe om onopgeloste privacyklachten m.b.t. de EU-VS- en Amerikaans-Zwitserse principes voor het privacyschild voor te leggen aan een mechanisme voor onafhankelijke geschillenbeslechting, namelijk BBB EU Privacy Shield, een non-profit-arbitragelichaam dat gevestigd is in de Verenigde Staten en onder het beheer valt van de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt of meent dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie.  U kunt ook contact opnemen met uw lokale autoriteit inzake gegevensbescherming.

Als uw klacht over Privacyschild niet via de hierboven vermelde kanalen kan worden opgelost, is er in een beperkt aantal gevallen een bindende arbitrageoptie beschikbaar, middels een Privacyschildpanel.

 

Databeveiliging

Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u er zich bewust van te zijn dat de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig is en we kunnen de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen die naar de website of een derde partij worden doorgestuurd; omwille van deze reden gebeurt elke overdracht op uw eigen risico. Wij gebruiken strenge operationele procedures en adequate, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om eventuele onbevoegde toegang, wijziging, verwijdering of overdracht van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten. Meer informatie over het openen, corrigeren en verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

Het recht op inzage in uw Persoonsgegevens en om een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen: U hebt er recht op om bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer dit het geval is, heeft u mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens en tot bepaalde informatie over hoe deze verwerkt worden. In sommige gevallen kunt u ons vragen om een elektronische kopie van uw informatie. Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren: Als u kunt aantonen dat persoonsgegevens die wij over u hebben niet juist zijn, kunt u verlangen dat deze gegevens worden bijgewerkt of anderszins worden gecorrigeerd.   Het recht om 'vergeten' te worden / Persoonsgegevens te laten verwijderen: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te verlangen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd.  U kunt op elk moment een verzoek hiertoe indienen en Adecco beoordeelt dan of uw verzoek moet worden ingewilligd. Dit recht is echter onderhevig aan wettelijke rechten of verplichtingen die wij kunnen hebben om gegevens te bewaren.  In situaties waarin wij, in overeenstemming met de wet, besluiten dat uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten verwijderen moet worden ingewilligd, zullen we dit zo snel mogelijk doen.  Ingezetenen van de Amerikaanse deelstaat Californië hebben het recht ons te verzoeken melding te maken van de categorieën persoonsgegevens die wij voor marketingdoeleinden delen met onze aangesloten bedrijven en/of derde partijen en contactgegevens te verstrekken voor deze aangesloten bedrijven en/of derde partijen. Houd er rekening mee dat wij voor marketingdoeleinden uw persoonsgegevens nooit op een dusdanige manier verhuren, verkopen of delen dat daarmee een individu kan worden geïdentificeerd. Klik hier wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen. 

In de mate waarin onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking gebaseerd op uw toestemming vóór de ontvangst van dergelijke intrekking.

U kunt ook een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij uw lokale instantie voor gegevensbescherming. 

Marketingcommunicatie

We sturen u alleen marketingcommunicatie via e-mail wanneer u ons toestemming heeft gegeven om dit te doen.

We voorzien meestal een selectievak op de formulieren die we gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, waarbij u op het vak moet klikken als u marketingcommunicatie wilt ontvangen. Wanneer we u marketingcommunicatie sturen via e-mail, kunt u ervoor kiezen om niet langer marketingcommunicatie te ontvangen, door te klikken op de functie 'uitschrijven' of 'uitschakelen' in de e-mail. Daarnaast kunt u ook steeds uw uitschrijfrecht uitoefenen door contact op te nemen met ons op info@lhh.nl en deel de volgende informatie mee: uw naam, uw e-mailadres, een telefoonnummer van een contactpersoon, de marketingcommunicatie die u niet langer wenst te ontvangen. 

Andere LHH websites

We bieden online hulpmiddelen en services via andere websites, die toegankelijk zijn via deze Website en die hun eigen privacybeleid hebben dat heerst over onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u die websites bezoekt.    

Wijzigingen in dit Beleid

Van tijd tot tijd kunnen de voorwaarden van dit Beleid veranderen. Wij zullen alle materiaalwijzigingen in dit Beleid publiceren via gepaste kennisgevingen, hetzij op deze website of wij zullen contact opnemen met u via andere communicatiekanalen.  

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met dit Beleid zijn welkom en moeten aan ons gericht worden via de post op:  Lee Hecht Harrison Nederland B.V.  Van De Wervestraat 20 B204, 2060 Antwerpen, of via e-mail aan Privacy@LHH.com

U kunt een kopie van mechanismen aanvragen die verband houden met een specifieke overdracht van uw persoonsgegevens, door contact op te nemen met Privacy@LHH.com