Imperial Brands

Leiderschap ontwikkelen om ambitieuze transformatieprocessen in goede banen te leiden

AAN DE SLAG

Wil je weten hoe we ook jouw organisatie kunnen helpen?

Neem contact met ons op
Imperial case study

Inleiding

Als Imperial enige kans wil hebben om zijn vooraanstaande positie in de branche te behouden, is het niet genoeg om 'bij te blijven' met de veranderende markt; het zou leidend moeten zijn in de verandering. Vanwege de omvang van de organisatie, de frequente overnames en de geografische spreiding was er geen sprake van eenduidige ontwikkeling. Structurele leiderschapsontwikkeling bleek voorbehouden aan een kleine groep senior leiders, maar voor de rest verschilden de programma's aanzienlijk en waren ze voor velen zelfs helemaal niet beschikbaar. De organisatie had op alle niveaus veel behoefte aan consistente leiderschapsontwikkeling om de noodzakelijke transformatie van de organisatie in goede banen te leiden.

 

Ambitieuze leiderschapstransformatie

Het bleek een uitdaging die zelfs het meest ervaren L&D team angst zou inboezemen: Om  een organisatie die actief is in 40 landen, met circa 30.000 medewerkers die ongeveer 10 verschillende talen spreken, een mondiaal programma voor leiderschapsontwikkeling te ontwerpen en te implementeren juist terwijl de organisatie een van de grootste transformaties in haar bestaan ondergaat. 

 

Maar dat was exact de niet te benijden taak die het team van Imperial in 2017 op zich nam.

 

Door een aantal nieuwe leiderschapsverwachtingen te formuleren kregen ze iedereen aan boord, waarna ze begonnen met een ambitieus, wereldwijd programma gericht op de 'democratisering' van leerprocessen en betere toegang tot het ontwikkelingsprogramma voor de 2000 wereldwijde leiders van Imperial.

 

Leiderschapsvaardigheden formuleren, aanbieden en ontwikkelen

Door samen te werken met wereldwijde experts op het gebied van leiderschapsontwikkeling kon LHH ervoor zorgen dat het programma gebaseerd werd op best practices en onafhankelijke expertise, en tegelijkertijd aangepast was aan de waarden en doelstellingen van Imperial. Het team stelde een uitgebreid leadership development programma op met zowel online als persoonlijke workshops:

• Een portal, zodat alle hulpmiddelen op een enkele plek beschikbaar zijn, in 9 verschillende talen

• Een in-house ontwikkeld pakket van 9 digitale leermodules

• Toegang tot online Harvard-cursussen om de kennis van people managers uit te breiden

• Workshops om vaardigheden van people managers uit te breiden.  Deze workshops waren bedoeld voor twee belangrijke groepen: leiders van medewerkers ('Dare to Lead') en leiders van managers ('Inspire to Lead').

 

Wereldwijde adoptie 

Het programma werd gesponsord door een OpEx-lid en de commercieel directeur van BLU. Een Global Working Party hield de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat belangrijke huidige en toekomstige kwesties werden aangepakt. Elk programma had een senior lokale leider die de noodzaak van het programma bleef benadrukken en leiders begeleidde in hun ontwikkeling. De organisatie heeft inmiddels de vruchten van het programma geplukt en velen hebben er zelfs voor gekozen de training uit het eigen budget te bekostigen.

Blijvend resultaat

Voor Imperial was het belangrijk dat het programma opschaalbaar en voor alle leiders betaalbaar was. Dit heeft geleid tot een gemiddelde kostenbesparing van 83% vergeleken met de leiderschapsprogramma's van lokale aanbieders. Deze consistentie, die ook geldt voor de strategie van en gedragingen in de organisatie, is van onschatbare waarde voor een wereldwijde  organisatie waarin op elk gegeven moment meer dan 200 leiders projecten in het buitenland hebben.

De voordelen voor de organisatie en de deelnemers zijn duidelijk:

• De tevredenheid van de deelnemers is gegroeid van 56% tot 85% – een stijging van bijna 30 procentpunten, terwijl de totale kosten met een factor 10 zijn gedaald

• De resultaten zijn jaar na jaar beter geworden, en dat in het licht van de steeds grotere uitdagingen in de branche en de veranderingen die moesten worden doorgevoerd om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst.  De netto-opbrengsten stegen met 2,1% tot 7,7 miljard Euro

• Na afronding van de programma's rapporteerden lijnmanagers meer (succesvolle) maatregelen. Zo'n 43% had teamleden al extra projecten, taken of een promotie gegeven.

• 23 leiderschapsprogramma's in 11 landen zijn tot dusverre al afgerond of ingepland, voor meer dan 240 leiders. Er staan er nog meer in de planning, van de Verenigde Staten tot Duitsland en van het Midden-Oosten tot Afrika

De feedback van deelnemers, hun managers en andere stakeholders was erg positief:

• “Ik ben zeer blij dat Imperial Brands in mijn ontwikkeling heeft geïnvesteerd en hoop die investering recht te doen.” – Georgiana Cava, senior toxicoloog Product Stewardship

• “Mijn teamleden die aan dit programma hebben meegedaan, weten nog niet veel van dit hogere managementniveau en het managen van managers. Maar ze hebben zich razendsnel ontwikkeld en kunnen nu zelfstandig optreden als zelfverzekerde leiders in de organisatie. Hun ervaringen zijn enorm positief en op basis van hun feedback mag ik wel stellen dat dit het  beste programma was die ze ooit hebben gevolgd.” – Joe Thompson, directeur Group Science

• “We leven in andere tijden. We hebben een geschiedenis om trots op te zijn, maar kijken nu naar de toekomst, en dat vereist nieuwe vaardigheden en andere gedragingen. Deze programma’s kunnen ons daarbij helpen.” – Grant O’Connell, directeur Scientific Affairs

•  “De feedback van alle betrokkenen was fantastisch. Stakeholders in de hele organisatie hebben een wezenlijke verandering in het gedrag van hun leiders waargenomen. De leiders hebben veel meer zelfvertrouwen gekregen wat betreft hun dagelijkse werk. De people managers aan wie ze leidinggeven, vinden weer dat hun teams meer taken op zich kunnen nemen en het gedrag tentoonspreiden dat we nodig hebben voor onze strategie voor 2025.” – Neal Harris, directeur Leadership & Learning

Deel dit artikel

Wilt u slimme manieren ontdekken om de prestaties van uw organisatie te verbeteren?

We kunnen u helpen de kans te pakken.

Neem contact op

Met meer dan 380 kantoren wereldwijd, zijn we altijd dichtbij.

Kantoor zoeken